مجتمع آموزشی دخترانه ی رفاه شرق با بهره گیری از بهترین امکانات و تجهیزات و همچنین کادر و معلمین مجرب در زمینه ی آموزشی و فرهنگی در سال تحصیلی۹۵-۹۴ با ثبت نام از دانش آموزان پایه ی هفتم شروع به فعالیت نموده است.

ما خود را بر آن می دانیم که محصلین این مرز و بوم جزو ذخیره های حیاتی کشور عزیزمان محسوب شده و همواره در جهت بارور سازی استعدادها و اعتلای سطح فرهنگی-آموزشی و مهارت های زندگی این عزیزان تلاش می نماییم. همواره نقش زنان و مادران در تمامی تحولات اجتماعی مشهود و غیر قابل انکار است. در این میان مدرسه بعنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه پذیر کردن افراد در عصر حاضر نقشی حائز اهمیت را در انتقال فرهنگ و ارزش های اجتماعی دارد وبسیاری ازهنجارها و مهارت های اجتماعی در دوران تحصیل به افراد آموزش داده می شود در این زمینه نیز ما اعضای خانواده ی رفاه شرق خود را موظف می دانیم تا تمام توان خود را بکار بریم تا محیطی آموزشی و پرورشی مناسبی را برای فرزندان این مرز و بوم مهیا کنیم. باشد که با امید به خدا و کمک اولیای گرامی و مسئولین محترم گامی هرچند کوچک در زمینه ی تربیت انسان های آزاده و فرهیخته و مادرانی دلسوز و فداکار برداریم.

اصول دوازده گانه ذیل به منظور انجام ماموریت و نیل به هدف این موسسه و مبتنی بر مکارم اخلاق- که اهمیت آن در فرمایش پیامبر که” انی بعثث لا تمم مکارم الاخلاق” تاکید شده است- تدوین گردیده است. پایبندیی به این منشور ارزشی و اخلاقی، در همه امور اعم از شئون حرفه ای، اهداف راهبردی، سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها، تصمیمگیری ها و… لازم است و توفیق عمل به آنها را از خدای متعال خواهانیم.

 • ایمان و حاضر دانستن خداوند در همه احوال و تعبد آگاهانه
 • تاکید بر مسئولیت پذیری در قبال خداوند
 • ارزشمداری، الویت دادن و پایبندی به ارزش ها
 • تاکید بر تقویت هویت دینی و ملی
 • حفظ کرامت انسانی و رعایت عدالت، انصاف، امانت داری و رازداری در برخورد با دیگران اعم از دانش آموزان،همکاران و اولیاء
 • صداقت، صمیمیت، همدلی و احترام متقابل
 • توجه و احترام به تفاوتهای فردی در عین تاکید بر همکاری و مشارکت جویی
 • پویایی و پرهیز از روزمرگی
 • اولویت دادن به اندیشه و آگاهی به عنوان مبنای هرتغییر
 • نقد پذیری و مشارکت طلبی
 • نظم پذیری و قانون مداری
 • توجه به جایگاه علم و علم آموزی به عنوان عاملی موثر در دستیابی به حیات طیبه