عکس‌ها و معرفی مدرسه

 

حیاط

کتابخانه

 

کلاس

راهروی متوسطه اول

ناهار خوری

 

 

اتاق ورزش

سایت مدرسه

آمفی‌تئاتر

آزمایشگاه

 

نمازخانه

اتاق مطالعه دوازدهم