کتابخانه یکی از مهم ترین فضاهایی است که امید داریم دانش آموزهای نسل امروز با آن ارتباط برقرار کنند. امید داریم و تلاش می کنیم فرزندانمان با هجوم پر سرعت کتاب های الکترونیکی و مطالب پراکنده و در عین حال در دسترسِ آنلاین، از دنیای کتاب دور نشوند. چرا که دانش، به ذهن های «عمیق» راه می یابد نه ذهن های شلوغ!

کتابخانه ی مدرسه ی رفاه شرق فضایی آرام، پر نور، دلباز و پر انرژی برای دانش آموزان است تا دقایقی هر چند کم و کوتاه در آن رفت و آمد کنند، کتاب ها را ببینند و تورق کنند و برای خود به تناسب اولویت ها و علایق شان برنامه ی مطالعاتی ترتیب دهند.

در همین راستا، حدود هزار و دویست جلد کتاب فراهم کرده ایم تا هم نیاز و هم سلایق متنوع دانش آموزان را به خوبی پوشش دهیم. این تعداد شامل حدود ششصد جلد کتاب ادبی، پانصد جلد کتاب مذهبی، صد جلد کتاب تاریخی، هفتاد جلد کتاب علم تجربی، صد جلد کتاب عمومی، تعدادی کتاب فنی و اقتصادی و تعدادی مقاله و کتاب های مرجع و دایره المعارف است.

دانش آموزان می توانند کتاب ها را برای یک تا دو هفته به امانت بگیرند و از کتاب های مرجع در محیط کتابخانه استفاده کنند. هم چنین، امیدوار و مشتاقیم تا از پیشنهاد ها و درخواست های دانش آموزان و معلم های عزیز در راستای افزایش حجم و تنوع کتاب ها استفاده کنیم.