اردوی دانش آموزان پایه ی هفتم
نوامبر 22, 2018
یک پیروزی…
دسامبر 22, 2018

کارگاه روان شناسی مادران

برگزاری کارگاه سه جلسه ای درباره ی ارتباط مناسب با همسر و فرزندان برای مادرهای دختران رفاه شرق با تدریس دکتر شامانی

 

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است