می 15, 2024

اهدای جوایز برترین‌های مسابقات سخنرانی

می 15, 2024

کارگاه تمرکز و توجه با تدریس دکتر کمن

کارگاه تمرکز و توجه با تدریس دکتر کمن برای متوسطه دوم 
می 15, 2024

زمان ثبت نام به پایان رسید- طریق اعلام نتایج آزمون ورودی

می 15, 2024

زمان پیش ثبت نام به پایان رسید

می 9, 2024

مسابقه بسکتبال با مدرسه‌ صدیقه کبری

می 8, 2024

اهدای جوایز برترین های لیگ آموزشی

می 8, 2024

جشن روز معلم

برای دیدن ویدیو‌های جشن به پیج مدرسه مراجعه کنید
آوریل 24, 2024

ویدیو توضیحات روزنامه دیواری فیزیک دهم تجربی

آوریل 3, 2024

برگزاری جلسه انگیزشی و جلسات رفع اشکال

می 15, 2024

اهدای جوایز برترین‌های مسابقات سخنرانی

می 15, 2024

کارگاه تمرکز و توجه با تدریس دکتر کمن

کارگاه تمرکز و توجه با تدریس دکتر کمن برای متوسطه دوم 
می 15, 2024

زمان ثبت نام به پایان رسید- طریق اعلام نتایج آزمون ورودی

می 15, 2024

زمان پیش ثبت نام به پایان رسید