آبان ۱۳, ۱۳۹۷

اردوی نماز

آبان ۱۳, ۱۳۹۷

روز دانش آموز

  مسابقه ی فوتبال در تمام دنیا مسابقه ای جذاب و پر مخاطب است و هر بار با هر رنگ و لعاب، شوری به پا می […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۷

گرامی داشت اربعین حسینی

هر جامعه ای همواره دوست دارد فرهنگ دینی و ایمان و اعتقادهای خود را پاس بدارد، دوست دارد بزرگان خود را ارج بنهد چرا که به […]
آبان ۵, ۱۳۹۷

پژوهش؛ فوق برنامه

روز آخر هفته ی آموزشی، یعنی چهارشنبه،  روزی پرکار و در عین حال پر از شور و انرژی در مدرسه ی رفاه شرق است. برنامه ریزان […]